Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

up
Municipalities of Valley Nature of Valley Tourism and education

Communes of Carp Valley

  THE COMMUNE OF ZATOR
  THE COMMUNE OF BRZE¬NICA
  THE COMMUNE OF OSIEK
  THE COMMUNE OF PRZECISZÓW
  THE COMMUNE OF POLANKA WIELKA
  THE COMMUNE OF SPYTKOWICE

<< back
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006