Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Przyroda Doliny Karpia

Struktura stawów, ich historia oraz sposób prowadzenia gospodarki rybackiej na stawach zatorskich decydują o ich niezwykłej bioróżnorodności przejawiającej się m.in. występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków (ślepowrona, czapli purpurowej, bąka, bączka, hełmiatki, zielonki, sieweczki obrożnej, wąsatki i rybitwy białowąsej) oraz roślin (kotewki orzecha wodnego i grzybieńczyka wodnego). Doliny Soły, Skawy i Wisły oraz okoliczne nieczynne żwirownie wpływają na zwiększenie różnorodności siedlisk lęgowych jak i żerowiskowych tych gatunków. Tym samym cały ten system siedlisk tworzy wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla ptaków jak i ich obserwowania przez praktycznie cały rok. Zmieniające się warunki w każdej porze roku sprawiają, że ptaki - łącznie 314 gatunków, w tym 180 lęgowych czyli więcej niż w większości parków narodowych! - są obecne w różnych miejscach, ale w sumie blisko położonych. Tym samym sezon turystyczny (ornitologiczny) w tym rejonie trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą na niezamarzającej Wiśle gromadzą się znaczne koncentracje ptaków.
Chlubą i znakiem rozpoznawczym tego terenu jest ślepowron - ptak, którego niemal cała populacja krajowa skupia się w okolicach Zatora, Oświecimia oraz Skoczowa. Swoje ostoje znalazły tu takie wymierające w naszym kraju gatunki roślin jak m.in.: oczeret sztyletowaty, nadwodniki, kotewka orzech wodny czy grzybieńczyk wodny. Szczególnie dwa ostatnie z wymienionych gatunków występują tu bardzo licznie stając się florystycznym symbolem Ziemi Oświęcimskiej.


Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000":
  O sieci "Natura 2000"
  Dolina Dolnej Skawy
  Dolina Dolnej Soły
  Dolina Górnej Wisły (na terenie Kotliny Oświęcimskiej)
  Stawy w Brzeszczach


Obszary chronione:
  Rezerwat leśny "Żaki"
  Rezerwat leśny "Przeciszów"


Tereny chronione:
  Bukowica
  Dolina rzeki Soły
  Lipowiec
  Przeciszów
  Stare Wiślisko
  Żaki


Tereny nie podlegające ochronie:
  Stawy rybne
  Stawy Przeręb koło Zatora
  Stawy w Brzeszczach-Nazieleńcach
  Osadnik KWK Brzeszcze
  Żwirownia Dwory
  Starorzecza Wisły
  Dolina rzeki Soły
  Dolina rzeki Skawy
  Torfowisko Zapadź i stawy Dulniki
  Kompleksy leśne Granica Polańska-Dalachowice i Puściny
  Górki Bachowskie i Spytkowickie
  Wisła i zbiornik w Łączanach
  Las Burzyńskiego
  Dolina Brodawki (na granicy gmin Brzeźnica i Wadowice)
  Las w Jawiszowicach
  Zbiornik Dziećkowice


Zwierzęta Doliny Karpia:
  Bąk Botaurus stellaris i bączek Ixobrychys minutus
  Bocian biały Ciconia ciconia, bocian czarny Ciconia nigra
  Karp Cyprinus carpio
  Perkozy Podicipedidae
  Rybitwy Sternidae
  Siewkowce Charadrii
  Ślepowron Nycticorax nycticorax


Rośliny Doliny Karpia:
  Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
  Kotewka orzech wodny Trapa natans
  Oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus
  Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
  Salwinia pływająca Salvinia natans
  Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006