Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny chronione
Bukowica

Rezerwat leśny o pow. 22,76 ha, utworzony został w roku 1987. Obejmuje cenny pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowym fragment Garbu Tenczyńskiego. Ochronie podlega przede wszystkim żyzna buczyna karpacka, porastająca wzniesienie, z dobrze zachowanym starodrzewem. Rośnie tutaj 18 gatunków roślin chronionych, w tym 3 storczyki znajdujące się na Polskiej czerwonej liście roślin zagrożonych: buławnik czerwony, buławnik wielkokwiatowy, żłobik koralowy.
Liczne dziuple oraz duża ilość martwego drewna umożliwiają gniazdowanie rzadkim gatunkom ptaków takim jak: muchówka mała, gołąb siniak, dzięcioł czarny i dzięcioł średni. Inną atrakcją rezerwatu jest możliwość poznania naturalnego profilu geologicznego w nieczynnym kamieniołomie i wychodni skalnych charakterystycznych dla Bloku Płazińskiego. Wzgórze Bukowicy zbudowane jest ze skał triasowych o dużym zróżnicowaniu litologicznym.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006