Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny chronione
Przeciszów

Rezerwat leśny o powierzchni 85,13 ha utworzony został w 1996 roku. Podobnie jak rezerwat Żaki, znajdujący się tuż obok, obejmuje fragment prawobrzeżnej doliny Wisły. Chroniony jest tutaj fragment lasu o naturalnym charakterze, w którym dominuje grąd subkontynentalny z ponad stuletnim drzewostanem dębowym. Lokalne zagłębienia terenu porasta łęg jesionowo-olszowy. Wśród roślin rzadkich i chronionych warto podkreślić obecność silnie trującego krzewu - wawrzynka wilczełyko, który kwitnie przed pojawieniem się liści, często już z końcem lutego. Do ciekawostek florystycznych rezerwatu należy również kruszczyk szerokolistny - gatunek storczyka działający jak narkotyk na zapylające go owady, oraz barwinek pospolity - fioletowo-błękitnie kwitnąca roślina, z wywaru której otrzymywano kiedyś barwnik.
Występujący w rezerwacie starodrzew sprzyja gniazdowaniu dziuplaków. W starych, często martwych drzewach wykuwają dziuple dzięcioły: duży, średni i mały. Dzięcioł średni jest jednym z najrzadszych dzięciołów w Kotlinie Oświęcimskiej. W opuszczonych dziuplach oraz w naturalnych wypróchnieniach gniazdują m.in. kowalik, kilka gatunków sikor oraz muchołówki: szara, żałobna i białoszyja.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006