Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualno¶ci

Tereny chronione
Żaki

Rezerwat le¶ny o powierzchni 17,5 ha, utworzony został w roku 1959. Powstał on w celu ochrony fragmentu prawobrzeżnej doliny Wisły, poro¶niętej gr±dem - czyli wielogatunkowym lasem li¶ciastym. W rezerwacie dominuje starodrzew lipowy z niewielk± domieszk± grabu pospolitego oraz dębu szypułkowego.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006