Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Stawy w Brzeszczach-Nazieleńcach

Kompleks ten to kilkanaście zbiorników, o łącznej powierzchni około 200 ha, otoczonych lasem i nadwiślańskimi łąkami. Stawy zasilane są wodą z Soły, a w odległości kilkuset metrów na północ przepływa rzeka Wisła, do której odprowadzana jest woda ze zbiorników. Lęgnie się tutaj ponad 30 gatunków ptaków wodno-błotnych, z czego 5 jest zagrożonych i wpisanych do Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Należą do nich: bąk, bączek, zielonka, podróżniczek oraz rybitwa białowąsa.
Na niewielkiej powierzchni współwystępuje około 300 gatunków roślin naczyniowych. Są to zarówno gatunki wodne, szuwarowe, łąkowe, leśne jak i ruderalne. Przeważają wśród nich rośliny pospolite, ale można tu spotkać również gatunki rzadkie (około 20) i chronione: salwinię pływającą, grążela żółtego, kukułkę szerokolistną, kopytnika pospolitego, bluszcz pospolity, kruszynę pospolitą oraz kalinę koralową.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006