Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Dolina Brodawki (na granicy gmin Brzeźnica i Wadowice)

To miejsce gdzie wody niewielkiego, szybko płynącego potoku wcinają się w stoki Lubania z jednej, a Trawnej Góry z drugiej strony. Potok intensywnie rzeźbi swe koryto silnie przy tym meandrując. W rezultacie tworzy niezwykle malowniczy przełom porośnięty łęgiem olszowym o bogatym ziołoroślowym runie i dominującą olszą szarą w drzewostanie. Całości dopełniają rozwijające się w sąsiedztwie podmokłe łąki, obfitujące w rzadkie gatunki torfotwórcze i źródliska ze skrzypem olbrzymim.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006