Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Las w Jawiszowicach

Las położony na wschód od Jawiszowic to z punktu widzenia przyrodnika wszystko i nic, czyli typowy las gospodarczy, nie mający nic wspólnego z naturalnym. Przejeżdżając w pobliżu warto jednak zajrzeć do jego północnej części (na zachód od leśniczówki), chociażby dla niesamowitego zapachu i baśniowej scenerii. Drzewostan tamtejszego fragmentu lasu, zdominowany jest przez dorodne okazy gatunku obcego pochodzenia - sosny wejmutki. Ponieważ drzewo to różni się nieco pokrojem od naszej rodzimej sosny zwyczajnej las sprawia niesamowite wrażenie. Sosna wejmutka pochodzi Ameryki Północnej. Cechą rozpoznawczą tego gatunku są igły zebrane po pięć w pęczkach na krótkopędach. Również zdecydowanie inne od naszej sosny są jego szyszki - znacznie większe i dłuższe.
Wejmutkę sprowadzono do Europy ponieważ osiąga duże przyrosty w krótkim czasie, jest wytrzymała na mrozy i dobrze rośnie w miastach. Jest również ozdobą parków. Razem z daglezją stanowi najważniejszy obcy gatunek lasów iglastych w Polsce. Obecnie nie jest już sadzona, ponieważ niszczy ją rdza wejmutkowo - porzeczkowa.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006