Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Kompleksy leśne Granica Polańska-Dalachowice i Puściny

Obejmują zróżnicowany morfologicznie oraz siedliskowo teren, z licznymi lesistymi pagórami i wyżłobionymi w nich głębokimi jarami; niewielkimi ciekami i rozwijającymi się wzdłuż nich wilgotnymi łąkami.
Najciekawsze, zarówno przyrodniczo jak i krajobrazowo, są występujące tu głębokie jary wyżłobione przez wodę w miękkich osadach pylastych, będących pozostałością po lodowcu. Większością nich okresowo sączy się woda, umożliwiając rozwój coraz rzadszej w naszym kraju roślinności źródliskowej. Charakterystycznym elementem tych zbiorowisk jest masowo występujący rzadki i chroniony gatunek - skrzyp olbrzymi. Z racji swych okazałych rozmiarów (dorasta do 1,5 m wysokości) i niepowtarzalnego pokroju nie sposób go przeoczyć.
Lasy porastające pagóry, choć silnie przekształcone przez człowieka i mające niewiele wspólnego z naturalnymi, stanowią dogodne miejsce na odpoczynek, podczas którego warto przyjrzeć się przeróżnym gatunkom drzew rosnącym wokół. Bez trudu znajdziemy tu większość krajowych gatunków drzew iglastych jak: sosna, świerk, jodła czy modrzew. Z drzew liściastych najczęściej spotkamy buki o szarej, gładkiej korze i jadalnych orzeszkach, postawne dęby szypułkowe czy też podobne do buków graby o korze charakterystycznie "pograbionej" w białawe pasy. Kto woli patrzeć pod nogi, a nie spoglądać wysoko w korony drzew może natknąć się na częściowo chroniony bluszcz pospolity -najdłuższe pnącze wśród rodzimych gatunków. Bluszcz bardzo często wspina się wysoko po pniach drzew w poszukiwaniu światła, tu jednak znacznie częściej spotkamy go płożącego się po ziemi. Wiosną łatwo odnaleźć kwitnącą konwalię majową, która również podlega ochronie częściowej, ze względu na pachnące i piękne kwiaty oraz właściwości lecznicze. Trzeba jednak pamiętać, że jest to roślina silnie trująca. Szczególnie smacznie wyglądające czerwone jagody konwalii bywają przyczyną zatruć. Zawierają one związki powodujące paraliż ośrodka oddechowego.
Najpospolitszą rośliną zielną tutejszych lasów, porastającą duże połacie dna lasu, jest turzyca drżączkowata zwana również morską trawką. Jest to roślina do złudzenia przypominająca trawę. Nie tak dawno wykorzystywana była do napychania materaców i poduszek.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006