Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Las Burzyńskiego

Obejmuje kompleks leśny porastający niewielkie wzniesienia o rzeźbie urozmaiconej dolinkami potoków. Najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment lasu znajduje się w południowej części kompleksu leśnego. Jest to obszar projektowanego rezerwatu o nazwie "Burzynek". Dominuje tu, bogata w rzadkie i chronione gatunki roślin żyzna buczyna karpacka, z dorodnym drzewostanem bukowym oraz nielicznymi okazami jaworu i grabu. Do najciekawszych (chronionych) składników flory lasu Burzyńskiego należą między innymi: wawrzynek wilczełyko, o smakowicie wyglądających, jednak silnie trujących jagodach; okazałych rozmiarów skrzyp olbrzymi; pachnąca kumaryną marzanka wonna; kopytnik pospolity oraz bluszcz pospolity. Miejsce to szczególnie warto odwiedzić wczesną wiosną, kiedy to runo bukowego lasu na krótko przybiera tęczowe barwy rosnących tu geofitów - roślin, które masowo zakwitają korzystając z krótkiego okresu, kiedy to promienie słońca bez przeszkód docierają do dna lasu, przez bezlistne jeszcze korony drzew.
Zespół ptaków lęgowych lasu Burzyńskiego podobny jest do innych buczyn z terenu Pogórza Wielickiego i Kotliny Oświęcimskiej. Dominują tutaj gatunki gniazdujące w dziuplach oraz półdziuplach: muchołówka żałobna, muchołówka białoszyja, muchołówka szara, pleszka, dzięcioł duży, pełzacz leśny, kowalik oraz kilka gatunków sikor. Do rzadkich należą trzy pierwsze gatunki ptaków - związane ze starymi drzewostanami. Dużą liczbę dziupli w opisywanym lesie gwarantują martwe drzewa - charakterystyczne dla pierwotnych puszcz. Nielicznie lęgną się ptaki wijące gniazda na ziemi lub krzewach: rudzik, świstunka leśna oraz pokrzewki. Wynika to ze słabo rozwiniętej warstwy krzewów. Gniazdują tutaj również gatunki drapieżne, takie jak myszołów oraz jastrząb. Pierwszy z nich poluje na gryzonie na okolicznych polach, drugi żywi się ptakami leśnymi.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006