Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Osadnik KWK Brzeszcze

Do osadnika pompowane są słone wody dołowe, pochodzące z odwadniania pobliskiej kopalni, które ze zbiornika odprowadzane są bezpośrednio do Wisły. Mimo zasolenia wód w mulistym dnie obficie rozwijają się bezkręgowce. Stanowią one dla ptaków ważne źródło pokarmu. Przy niskim stanie wody zatrzymują się tutaj wędrujące ptaki siewkowate, które swoimi długimi dziobami wyszukują bezkręgowce na odsłoniętych fragmentach błota. W okresie wiosennej i jesiennej wędrówki ptaków spotkamy tu m.in. czaple białe, bociany czarne oraz kilka gatunków gęsi i kaczek. Zbiornik KWK jest idealnym miejscem do obserwacji ptaków. Można je prowadzić, bez żadnych przeszkód, z wału leżącego tuż przy ścieżce rowerowej.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006