Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Stawy Przeręb koło Zatora

Stawy te, o powierzchni prawie 500 ha, są jednym z największych, najstarszych i zarazem najciekawszych przyrodniczo kompleksów stawowych w Polsce. Warto się tutaj zatrzymać dłużej w celu obserwacji ptaków i kilku bardzo rzadkich gatunków roślin.
Wiosną oraz jesienią, gdy akweny pozbawione są wody, na zbiornikach zobaczymy liczne ptaki siewkowate m.in.: bataliony, brodźce, biegusy, rycyki oraz krawodzioby. Gatunki te wiosną wracają ze swoich południowych zimowisk na dalekie północne lęgowiska, jesienią natomiast lecą w kierunku odwrotnym. W okresach tych stawy w Kotlinie Oświęcimskiej są dla nich bardzo ważnym miejscem odpoczynku i żerowania. W okresie lęgowym, gdy zbiorniki są pełne wody, zobaczymy tutaj kilka gatunków kaczek: czernicę, głowienkę, krakwę oraz bardzo rzadką w Polsce hełmiatkę. Ponadto każdy obserwator wypatrzy również rybitwy białowąse - ptaki, które gniazdują kolonijnie wśród płatów grzybieńczyka wodnego. Zbiorniki wodne w okolicach Zatora są dla tego gatunku jedną z najważniejszych ostoi w naszym kraju. Lęgną się na tym terenie również rzadkie gatunki czapli - bąk i bączek. Najwięksi szczęściarze "zaliczą" prawdziwą rzadkość w Polsce - ślepowrona, gatunek czapli, który gniazduje w naszym kraju tylko w Dolinie Górnej Wisły.
Na terenie gospodarstwa Przeręb, stwierdzono ponad 270 gatunków ptaków, co sprawia, że jest to jedno z najciekawszych miejsc do obserwacji ptaków wodno-błotnych w Polsce.
Miłośnicy roślin również znajdą tutaj coś dla siebie - i to nie byle co - bo kilka najrzadszych gatunków opisanych w Polskiej czerwonej księdze roślin. Najłatwiej zauważyć grzybieńczyka wodnego, kwitnącego na żółto w miesiącach lipiec-sierpień. Kotewka orzech wodny nie wykształca pięknych kwiatów, za to zwartymi płatami pokrywa duże powierzchnie wody w stawach, więc również trudno ją przeoczyć. Jest to roślina uznana za wymierającą, która na tutejszych zbiornikach ma jedno z najliczniejszych w osobniki stanowisk w Polsce. Znacznie już trudniej, ze względu na rozmiary, wypatrzyć salwinię pływającą - niewielką, chronioną paproć wodną. Prawie niemożliwe do zobaczenia są natomiast nadwodniki, których listki mają zaledwie kilka milimetrów długości, a kwiaty oglądać trzeba pod lupą.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006