Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Starorzecza Wisły

Starorzecza są niewielkimi zbiornikami z wodą stojącą, powstałymi w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej głównego koryta. Zazwyczaj nie użytkowane gospodarczo stanowią ostoję, w której przyroda rządzi się własnymi prawami, tworząc niepowtarzalne kompozycje z rzadkich i chronionych roślin wodno-błotnych.
W dolinie górnej Wisły znajduje się kilkanaście starorzeczy rozmieszczonych po obu stronach rzeki. Są one niewielkich rozmiarów i mają charakterystyczny, rogalowaty kształt. Część z nich powstała w wyniku regulacji - wyprostowywania koryta Wisły.
Najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym starorzecza znajdują się w: Chropaniu (gmina wiejska Oświęcim), Oświęcimiu-Brzezince (Stare Wiślisko), wzdłuż ścieżki rowerowej ciągnącej się przy Wiśle w Brzeszczach, Miejscu (Stara Wisła, na północ od Spytkowic) oraz niedaleko Kłokoczyna (granica gminy Czernichów i Brzeźnica). Odwiedzając je, warto zwrócić uwagę na rośliny wodne, ponieważ wiele z nich to prawdziwe rzadkości we florze Polski.
Duże, często czerwono nabiegłe rozety pływające na powierzchni wody - to kotewka orzech wodny, roślina chroniona, uznana za wymierającą w naszym kraju, a która powróciła tu w ostatnich latach dzięki staraniom przyrodników (więcej na jej temat pod hasłem kotewka orzech wodny).
Drobne, żółtozielone listki unoszące się na wodzie należą do salwinii pływającej - chronionej rośliny, będącej jedynym przedstawicielem paproci wodnych w naszym kraju. Znacznie bardziej pospolity i łatwiej zauważalny, ze względu na duże liście i żółte kwiaty, jest grążel żółty - gatunek częściowo chroniony, który w starorzeczach występuje masowo. Podobne liście, choć znacznie mniejsze ma grzybieńczyk wodny - roślina chroniona, narażona na wyginięcie. Jedyne jej stanowisko na starorzeczu znajduje się w Miejscu, pozostałe na stawach. Kolejną "perłą" florystyczną starorzeczy Wisły jest osoka aloesowata - roślina wodna o liściach podobnych do liści aloesu (choć nie tak mięsistych), mająca w starorzeczu niedaleko Kłokoczyna jedno z ostatnich stanowisk w regionie.
Starorzecza to nie tylko rośliny. Równie duże zróżnicowanie gatunkowe wykazują tu płazy, a nieco mniejsze - ptaki, ponieważ preferują one większe i zasobniejsze w pokarm zbiorniki wodne. Mimo to, spotkać tu można łyskę, kokoszkę wodną, wodnika, a nawet perkozka.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006