Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Wisła i zbiornik w Łączanach

Przyroda doliny Wisły została mocno przekształcona i zniszczona w wyniku regulacji prowadzonych w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. W latach pięćdziesiątych XX wieku wybudowano stopień wodny w Łączanach, który betonową zaporą przegrodził koryto rzeki. Obecnie odcinek Wisły powyżej stopnia, to ważne miejsce w regionie dla ptaków podczas ich jesiennej wędrówki oraz dla ptaków zimujących. Gromadzą się tutaj liczne stada: łabędzi niemych (zimuje ponad tysiąc osobników), krzyżówek (zimuje do sześciu tysięcy osobników), łysek, mew, traczy oraz perkozów. W okresie lęgowym jest to ważne miejsce dla kropiatki - rzadkiego przedstawiciela chruścieli, błotniaka stawowego - jedynego ptaka drapieżnego gniazdującego w trzcinowiskach oraz ptaków wróblowych żyjących w szuwarach. Na podmokłych łąkach i w turzycowiskach lęgną się ptaki siewkowe: czajka oraz krwawodziób.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006