Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Tereny nie podlegające ochronie
Żwirownia Dwory

Zbiorniki wodne, powstałe w wyniku długoletniej eksploatacji żwiru, znajdują się tuż przy drodze, którą biegnie ścieżka rowerowa. Na akwenach tych, w części graniczącej z wysypiskiem śmieci, pływają drewniane platformy lęgowe, które umiejscowiono tam by umożliwić gniazdowanie rybitwom rzecznym. Końcem kwietnia i na początku maja warto zobaczyć widowiskowe loty tokowe tych ptaków. Coroczne gniazduje tutaj kilkadziesiąt par rybitw. Wiosną oraz jesienią na zbiornikach żwirowni gromadzą się liczne stada kaczek oraz mew. Te ostatnie, po zaspokojeniu głodu na pobliskim wysypisku śmieci, odpoczywają pływając po wodzie. Początkujący obserwatorzy ptaków mogą "zaliczyć" tutaj kilka gatunków mew: śmieszkę, pospolitą, białogłowa, srebrzystą oraz jedną z rzadszych - mewę żółtonogą.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006