Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualno¶ci

Obszary chronione
Rezerwat le¶ny "Żaki"

Powierzchnia 17,5 ha, utworzony w 1959 roku Obejmuje niewielki fragment prawobrzeżnej doliny Wisły poro¶niętej lasem gr±dowym. W rezerwacie dominuje starodrzew lipowy z niewielk± domieszk± grabu zwyczajnego oraz dębu szypułkowego.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006