Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000"
Dolina Dolnej Soły

Obszar obejmuje stawy hodowlane w okolicy Oświęcimia, fragment doliny Soły oraz żwirownię użytkowaną przez wędkarzy. Intensywność produkcji ryb na poszczególnych stawach jest różna. Kompleks stawowy w Porębie Wielkiej jest mocno zarośnięty roślinnością wynurzoną, pozostałe zaś są pozbawione rozległych szuwarów. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej podgórskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem i fragmentami lasów łęgowych na brzegach. Rozproszona zabudowa i niewielkie wioski rozmieszczone są pomiędzy kompleksami stawów. W krajobrazie ostoi dominują pola uprawne, które zajmują ponad 1/2 jej powierzchni.
Występuje tutaj co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gatunkiem kwalifikującym Dolinę Soły do międzynarodowych ostoi jest ślepowron. Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: bączek (PCK), bąk (PCK), zielonka (PCK), kropiatka, bocian biały oraz rybitwa rzeczna. Lokalnie ostoja ma duże znaczenia dla rybitwy białowąsej. Zagrożenie dla wartości przyrodniczych stanowi ew. zaniechanie lub zmiana użytkowania stawów hodowlanych, likwidacja wysp, likwidacja szuwarów i roślinności wodnej na stawach, regulacja Soły i wycinanie zakrzaczeń nadrzecznych, nielegalna i rabunkowa eksploatacja żwiru w korycie Soły. W dalszej perspektywie budowa obwodnicy Oświęcimia.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006