Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ostoje europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000"
Dolina Górnej Wisły (na terenie Kotliny Oświęcimskiej)

Obszar o powierzchni 2224 490 ha, znajdujący się w dorzeczu górnej Wisły i obejmujący akwen Zbiornika Goczałkowickiego wraz ze znajdującymi się na południe od niego stawami hodowlanymi. Na naszej mapie widoczny jest jedynie jego znikoma, wschodnia część w pobliżu miejscowości Goczałkowice.
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu ostoi jest największe w południowej Polsce sztuczne jezioro - Zbiornik Goczalkowicki. Zbiornik zbudowano w 1958 roku w celu zabezpieczenia odpowiednich ilości wody pitnej i przemysłowej dla aglomeracji górnośląskiej. Akwen jest wyłączony z masowej rekreacji (kąpiel, sporty wodne), dopuszczone jest jedynie uprawianie wędkarstwa z brzegu i to w ograniczonym zakresie, za zezwoleniem.
W ostoi Dolina Górnej Wisły stwierdzono występowanie co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 3 gatunki ptaków: Bączek Imbrychus, Ślepowron Nycticorax nycticorax, rybitwa rzeczna(Stema hirundo) spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto 8 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone.
Dolina Górnej Wisły jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona. Teren ten ma również duże znaczenie w regionie dla łęgowej rybitwy rzecznej, bączka (Tabela 246) i rybitwy białowąsej (Tabela 247). Liczebność tego gatunku ulega jednak znacznym wahaniom.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006