Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Rośliny Doliny Karpia
Oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus

Jest to kolejna roślina uznana w Polskiej czerwonej księdze roślin za narażoną na wyginięcie, a mającą swe stanowiska na Ziemi Oświęcimskiej.
Oczeret sztyletowaty przedstawia się jako niepozorna, mało efektowna roślina z rodziny turzycowatych. Jest on gatunkiem wieloletnim, rosnącym w postaci kęp osiągających do 100 cm wysokości. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest ostro zakończona trójkanciasta łodyga, przypominająca wąski sztylet i żółtozielony kolor. Na łodydze umieszczony jest jeden kwiatostan wielkości około 1 cm, o kłoskach skupionych w główkę. Siedliskiem opisywanego gatunku są najczęściej błotniste brzegi zbiorników wodnych i bagna. W Polsce, na przestrzeni ostatnich stu lat, oczeret sztyletowaty opisano z 9 stanowisk, z których do dnia dzisiejszego przetrwały zaledwie trzy. Jedno z nich, najliczniejsze w osobniki, znajduje się w Porębie Wielkiej, w płytkich partiach stawu hodowlanego.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006