Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualno¶ci

Zwierzęta Doliny Karpia
B±k Botaurus stellaris i b±czek Ixobrychys minutus

Gatunki te należ± do czaplowatych. Prowadz± one skryty tryb życia pod osłon± rozległych trzcinowisk. Upierzenie b±ka jest br±zowe, upstrzone ciemnymi i jasnymi plamkami, doskonale zlewa się z suchymi trzcinami. Obecno¶ć tego ptaka można łatwo stwierdzić po bardzo dono¶nym i niezwykle charakterystycznym głosie wydawanym przez samca w okresie lęgowym. Nadyma on przełyk, używaj±c go jako rezonatora. Odgłos przypominaj±cy buczenie, podobne do dĽwięku uzyskanego podczas wdmuchiwania powietrza do pustej butelki, jest słyszalny w promieniu kilku kilometrów. B±k buduje gniazdo z materiału ro¶linnego w rozległych szuwarach niedaleko wody. Jest gatunkiem poligamicznym (poligamia - “wielożeństwo"), co oznacza, że jeden samiec może mieć do kilku samic z gniazdami na swoim terytorium.
B±czek jest najmniejszym gatunkiem czapli. Pisklęta, zanim naucz± się latać, doskonale wspinaj± się po trzcinach i w chwilach zagrożenia staj± “słupka" udaj±c uschnięt± trzcinę. Podobnie zachowuj± się dorosłe osobniki - przybieraj± postawę pionow±, unosz±c wysoko dziób, co przy ich maskuj±cym ubarwieniu czyni je niemal niewidocznymi. Głos wydawany przez samca b±czka podobny jest do szczekania psa. Stawy rybne w Kotlinie O¶więcimskiej s± jedn± z najważniejszych ostoi tych zagrożonych gatunków w Polsce.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006