Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Zwierzęta Doliny Karpia
Bocian biały Ciconia ciconia
Bocian czarny Ciconia nigra


Oba gatunki bocianów, choć blisko spokrewnione, zasiedlają odmienne środowiska. Bocian czarny żyje z dala od ludzkich domostw, lęgnie się w kompleksach leśnych. Nie uległ on synantropizacji, tak jak jego kuzyn bocian biały.
Wokół gniazd bociana czarnego tworzy się strefy ochronne, w obrębie których ogranicza się prace leśne w celu zapewnienia spokoju gniazdującym ptakom. Oba gatunki występują na Ziemi Oświęcimskiej, bocian biały w liczbie kilkudziesięciu par, bocian czarny w liczbie zaledwie kilku par. Partnerzy obu gatunków łączą się w pary tylko na okres lęgów, w pozostałym okresie żyją oddzielnie. Czynnikiem łączącym parę jest gniazdo, do którego z dalekiej wędrówki wracają osobno. Najtrudniej spotkać bociana czarnego, jednak w okresie letnim wędrujące stada tych ptaków, liczące po kilkadziesiąt osobników, oglądać można na spuszczonych stawach. Nasze bociany w czasie wędrówki z Europy wykorzystują te same trasy. Lecą przez Rumunię, Bułgarię, Turcję i dalej doliną Nilu do Afryki Środkowej i Południowej Europy. Drogę długości 8 000 kilometrów przebywają w ciągu czterech miesięcy, pokonując dziennie maksymalnie 700 kilometrów.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006