Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Zwierzęta Doliny Karpia
Karp Cyprinus carpio

Karp zasiedla stojące oraz płynące wody słodkie. Żeruje przekopując dno zbiorników w oszukiwaniu pokarmu. Pierwotny obszar występowania tego gatunku to zlewisko Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego, Jeziora Aralskiego, a także Azja Mniejsza oraz wschodnie Chiny. Obecnie został on wprowadzony do wód śródlądowych Europy, Azji, Australii oraz obu Ameryk, gdzie jest rybą hodowlaną.
Po raz pierwszy gatunek ten udomowiono w Chinach w V w p.n.e. W Polsce jego hodowla sięga co najmniej połowy XII wieku. Najwcześniejsze wzmianki o karpiu na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej pochodzą z XIII wieku. Położony tutaj ośrodek hodowli od czasów średniowiecznych należy do najważniejszych w Polsce. Walory smakowe zatorskiego karpia potrafili docenić królowie polscy, sprowadzając go przez lata na swoje stoły. W roku 1508 Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie dostarczyły na dwór Zygmunta I Starego kilkadziesiąt ton tej ryby. Cieki doprowadzające wodę do stawów były wówczas przyczyną wielu zatargów. W sporze o wodę zasilającą stawy w Laskowej, w roku 1513 Wawrzyniec Myszkowski - kasztelan oświęcimski zabił księcia zatorskiego Janusza. Skutkiem tego morderstwa było przyłączenie księstwa zatorskiego do Polski. Druga połowa XIX wieku przynosi gwałtowny rozwój gospodarki stawowej. Istotnym wydarzeniem było wprowadzenie przesadkowego systemy hodowli karpia. Każdy rocznik był umieszczany ("przesadzany") w osobnych stawach, co skróciło okres wychowu karpia konsumpcyjnego z 6-7 do 3 lat, podnosząc opłacalność chowu. Metodę tę odkrył w roku 1870 Tomasz Dubisz, z pochodzenia Słowak, mistrz rybacki w dobrach Habsburgów, które obecnie należą do Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu. Karpie wyhodowane przez Adolfa Gascha z Kaniowa koło Czechowic zyskały sławę na berlińskiej wystawie rolniczej w roku 1880. Od tamtej pory zwane są z języka niemieckiego - karpiami galicyjskimi ("galizische Karpfen-Race"). Ryby te zaczęto hodować w większości polskich oraz europejskich stawów karpiowych. W roku 1933 gospodarstwo zatorskie uruchomiło pierwszy sklep firmowy w Krakowie przy ulicy Dietla. Żywe ryby dowożono wówczas samochodami ciężarowi w brezentowych basenach. Obecnie w tutejszych stawach hoduje się kilkanaście linii karpia, w tym linię zatorską.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006