Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Zwierzęta Doliny Karpia
Siewkowce Charadrii

Podrząd ten skupia ptaki, które charakteryzują się ciekawym sposobem żerowania - swoimi długimi dziobami sondują błotniste dna zbiorników w poszukiwaniu bezkręgowców lub szybko biegając zbierają pokarm z powierzchni gruntu. Pierwszy typ zdobywania pokarmu stosują bekasowate, do których zalicza się m.in. kszyka, bataliona, brodźce oraz biegusy. Gatunki te posiadają długie nogi oraz dzioby, co umożliwia im brodzenie w płytkiej wodzie i wyciąganie pokarmu z mulistego gruntu. Ptaki te mają unerwiony koniec dzioba - zanurzając dziób w błocie, dzięki zmysłowi dotyku potrafią odnaleźć pokarm.
Drugi sposób zdobywania pokarmu charakterystyczny jest dla ptaków z rodziny siewkowatych, do których należą m.in. sieweczka rzeczna, siewnica, siewka złota oraz czajka. Gatunki te mają krótsze dzioby niż bekasowate i zbierają pokarm głównie z powierzchni ziemi. Obie grupy ptaków najczęściej spotkamy w czasie jesiennej i wiosennej wędrówki, kiedy gromadzą się w licznych stadach na pozbawionych wody stawach rybnych. Wiele gatunków siewkowców pokonuje corocznie nawet po kilkanaście tysięcy kilometrów, pomiędzy lęgowiskami zlokalizowanymi w północnej Europie a zimowiskami położonymi w Azji lub Afryce.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006