Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Ścieżki rowerowe

Dlaczego rowery? Ponieważ Kotlina Oświęcimska to miejsce, przez które biegnie Europejska trasa rowerowa R4 z Wiednia do Odessy oraz GREENWAY. Jest to powierzchnia płaska (230m n.p.m.), ale otaczają ją wzniesienia: na północnym wschodzie Garb Tenczyński, którego wzniesienia przekraczają 350 m n.p.m., a na południu góry - Beskidy, które będziemy mogli podziwiać ujeżdżając tereny Podgórza Wilamowickiego. Płaski charakter tego tektonicznego obniżenia Północnego Podkarpacia podkreśla jeszcze jeden obszar, wchodzący w skład Kotliny Oświęcimskiej - jest to Równina Pszczyńska.

Dno kotliny znajduje się na wysokości 230m n.p.m. Na 70% obszaru jest w miarę płasko i najbardziej odpowiednim sprzętem na taką okazję jest rower trekkingowy. Węższe opony nie są problemem - większość tras wykorzystuje w miarę gładki asfalt lub wspaniale wyjeżdżone drogi utwardzone. Różnice wysokości nie osiągają więcej niż 150 m, ale im bardziej na południe tym większe wzniesienia terenu (~360m). Jadąc z górki w tych okolicach osiąga się około 40km/h. Opisane szlaki mają za zadanie połączenie najatrakcyjniejszych miejsc Kotliny Oświęcimskiej siecią połączeń rowerowych, wpisanych w trasy o znaczeniu europejskim przez nią przebiegających - EuroVelo R4 i GREENWAYEM.


Proponowane szlaki rowerowe

Szlak Doliny Karpia (Czerwony)
Trasa: Osiek Górny-Piotrowice-Stawy Bugaj-Łowiczki-Stawy Rudze-Grodzisko-Bachowice-Tłuczań
-Wielkie Drogi-Brzeźnica

Szlak Greenways (zielony)
Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy, szlak przedostaje się na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii.
Zielony szlak Kraków-Morawy-Wiedeń stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie. Z okazji Środkowoeuropejskiego Dnia Drzewa (20 października) dzieci i młodzież ze szkół na szlaku posadziły już ponad 5000 drzew - lokalnych gatunków, takich jak jabłoń, rajska jabłoń, wiśnie, czereśnie, jarzębinę, wiązy, brzozy i dęby.
Trasa: Cieszyn-Wola-Harmęże-Oświęcim-Gromiec-Mętków-Babice-Kwaczała-Regulice-Kraków

Greenways (niebieski), łączący opisany powyżej szlak Kraków-Morawy-Wiedeń ze Szlakiem Bursztynowym (Kraków-Przejście graniczne Winiarczykówka koło Lipnicy Wielkiej)
Trasa: Oświęcim-Dwory II-Las-Zator-Grodzisko-Woźniki-Witanowice-Tomice-Wadowice-Klecza Dolna-Klecza Górna-Stryszów.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006