Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry

Stara drewniana zabudowa
TnrZ, Czaplon OTOP, FWIE

Będ±c w Dolinie Karpia warto jest zatrzymać się w wielu tutejszych wioskach gdzie mozna spotkać wiele wiekowych zabudowań drewnianych, również nadal zamieszkałych.Chata 1Chata 2Chata 3Chata 4Chata 5Chata 6Chata 7Chata 8Chata 9Chata 10


<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006