Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry

Koscioły Kotliny Oświęcimskiej
TnrZ, Czaplon OTOP, FWIE

Kotlina Oświęcimska pełna jest ciekawych zabytków architektury sakralnej, zarówno murowanej, jak i drewnianej. Wart przyjrzeć się im z bliska podczas podróży rowerem.Kościół 1Kościół 2Kościół 3Kościół 4Kościół 5Kościół 6Kościół 7Kościół 8

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006