Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.most.org.pl
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Rośliny Doliny Karpia
Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata

Przejeżdżając latem przez niektóre kompleksy stawów hodowlanych Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej, oczom naszym ukazuje się dziwny widok - złocistożółta tafla wody?!. I tu warto na chwilę przystanąć i przyjrzeć się nieco uważniej temu zjawisku, bo oto do czynienia mamy z niezwykle rzadką i narażoną na wyginięcie rośliną - grzybieńczykiem wodnym.
Grzybieńczyk to wieloletnia roślina wodna o pięknych, choć niewielkich, żółtych kwiatach i liściach pływających, podobnych do liści grzybienii i grążeli. Preferuje on wody płytkie, żyzne, które latem szybko się nagrzewają. Naturalne siedliska tego gatunku - starorzecza, płytkie partie jezior w wyniku działalności ludzkiej zanikają. Jeszcze w XX wieku grzybieńczyk wodny występował w Polsce na około 50 stanowiskach - głównie w dolinie Wisły i Odry. Obecnie jego występowanie stwierdzono na zaledwie 25 stanowiskach. Dlatego też został on objęty ochroną prawną (1983 r) i wpisany do Polskiej czerwonej księgi roślin jako gatunek narażony na wyginięcie. Aktualnie stawy hodowlane Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej oraz doliny Baryczy (Dolny Śląsk), stanowią najważniejsze ostoje tego gatunku w Polsce.
W Kotlinie Oświęcimskiej grzybieńczyk porasta kilkadziesiąt zbiorników w obrębie kilku kompleksów stawów hodowlanych. Najłatwiej można go podziwiać na stawach w: Spytkowicach, Stawach Monowskich, Przerębie oraz Bugaju gdzie opanował rozległe powierzchnie zbiorników.

<< wstecz
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006